Referencje

W ostatnich latach firmy świadczące usługę cateringu na stałe zagościły w naszym życiu. Z proponowanego przez nie szerokiego wachlarza usług związanych z przygotowaniem jedzenia na zamówienie korzystają już nie tylko duże korporacje, systematycznie organizujące spotkania biznesowe, czy też szkolenia branżowe.

Coraz częściej z usług firm cateringowych korzystają szpitale, szkoły, niewielkie firmy zapewniające swoim pracownikom codzienne obiady, a nawet klienci prywatni, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą gotować.

Referencje

List  Referencyjny

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec korzystała z usług firmy cateringowej ,,Masters Catering” w dniu 1.12.2011 r. podczas polskiej premiery filmu ,,Paczki Solidarności” w warszawskim  kinie Atlantic.

Firma ta prezentuje wysoki poziom serwisu zarówno pod względem jakości i różnorodności potraw jak również obsługi. Potrawy byty atrakcyjnie podane i smaczne, praca personelu obsługującego na najwyższym poziomie. Mimo, iż miejsce uslugi było niestandardowe – foyer kina – firma profesjonalnie poradziła sobie z aranżacją i dekoracją bufetu, spełniając nasze oczekiwania.

Ambasada poleca firmę ,,Masters Catering”, jako godną zaufania i prezentującą najwyższą klasę usług cateringowych, której właściciel osobiście dba o atrakcyjność, jakość  oraz sprawną organizację powierzonego mu zadania.

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa
Konrad Lax
Attache Prasowy

Referencje

List referencyjny

W imieniu Centrum Konferencyjnego Zielna, należącym do Fundacji Wspópracy Polsko – Niemieckiej pragnę złożyć podziękowania firmie Masters Catering za przygotowanie i realizacj wielu usług cateringów na potrzeby organizowanych w naszym Centrum szkoleń, konferencji i seminariów.

Firma Masters Catering zawsze cechuje się wielkim profesjonalizmem, oddaniem , determinacją i dąży do tego, aby nawet najbardziej wymagający Klient był zadowolony ze świadczonych usług.

Realizacja   zleceń zawsze   odbywa się bardzo   sprawnie i terminowo. Przygotowywane potrawy spełniają oczekiwania, zarówno nasze jak i naszych Gości.

Dostawy odbywają się terminowo, a personel firmy to grupa ludzi zawsze chętnych i gotowych do podjęcia nowych, kulinarnych wyzwań.

Życzymy firmie Masters Catering dalszych sukcesów w branży oraz wielu nowych Klientów, którzy będą równie usatysfakcjonowani z jakości świadczonych usług..

Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej
Marcin Szota
Zarządzający Centrum Konferencyjnym Zielna

Referencje

REFERENCJE

 Polska Izba Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada ma przyjemność potwierdzić profesjonalizm oraz wysoką jakość usług świadczonych przez firmę Masters Catering.

Firma była odpowiedzialna za przygotowanie Toastu noworocznego dla naszej Izby, który miał miejsce w naszej siedzibie w dniu 9 stycznia 2012r. Spotkanie to było przygotowane na około 90 osób.

Zarówno my, jak i nasi goście byliśmy naprawdę zadowoleni z jakości produktów i obsługi. Serwowane potrawy były smaczne i estetycznie  podane, a obsługa kelnerska cechowała się wysoką kulturą osobistą.

Szczególne wyrazy uznania pragniemy przekazać dla kunsztu szefa kuchni, który zachwycił naszych gości niebywałą starannością i artyzmem przygotowanych potraw.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa bardzo ceni sobie współpracę z firmą Masters Catering i ściśle z nią współpracuje przy organizacji imprez, konferencji i spotkań w naszej Izbie.

mgr inż. Andrzej Orczykowski
Dyrektor Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Referencje

Zaświadczenie o wykonaniu usługi cateringowej

Firma Masters Catering Karol Konieczny w dniu 31 grudnia 2012 roku zorganizowała w Kinie Atlantic poczęstunek dla 350 osób. Usługa cateringowa została wykonana zgodnie z zamówieniem.

Z poważaniem

Joanna Tromszczyńska
Prezes Zarządu
Viktonex Sp. z o.o.

Referencje

Rekomendacja

W dniu 4 kwietnia 2012 roku firma Masters Catering wykonała dla naszej firmy usługę przygotowania świątecznego śniadania Wielkanocnego w postaci szwedzkiego stołu. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani z rezultatów ich pracy i z przyjemnością ich polecamy wszystkim zainteresowanym jako rzetelnych i profesjonalnych wykonawców. Również sami będziemy z całą pewnością korzystać z ich usług w przyszłości, życząc ich firmie dalszych sukcesów i należnego uznania.

Żaneta Kotyla

Specjalista ds. Administracyjnych
IPOPEMA Asset Management S.A.

Referencje

INNOWACYJNA GOSPODARKA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

List referencyjny dla firmy Masters Catering Karol Konieczny

 

Firma Masters Catering z siedzibą w Warszawie, świadczyła usługi cateringowe dla 100 osób podczas plenarnego spotkania projektu „Inżynieria Internetu Przyszłości” na Politechnice Warszawskiej w dniach od 4 do 6 lipca 2012 r. Usługa została wykonana zgodnie z umową w sposób należyty, z dochowaniem staranności i terminowości.

Kierownik Biura Projektu
Inżynieria Internetu Przyszłości I
zabella Lubczyńska

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Referencje

Referencje

Firma Masters Catering zrealizowała w dniach 5-6 lipca 2012 r. zamówienie polegające na świadczeniu usługi cateringowej na potrzeby spotkania organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski.

W spotkaniu uczestniczyły 124. osoby. Niniejszym potwierdzam, że usługa została wykonana z należytą starannością. Firma Masters Catering przedstawiła atrakcyjną ofertę cenową, a ponadto wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem całego zespołu.

Poziom usług świadczonych przez firmę należy uznać za profesjonalny. Z przyjemnością polecamy firmę Masters Catering innym Zamawiającym.

Zastępca Dyrektora

Departament Obszarów Natura 2000
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Referencje

Referencje

Firma Masters Catering – Karol Konieczny zrealizowała w roku 2012 pięć usług cateringowych w ramach projektu edukacyjnego Informatyka+ ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na zlecenie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Usługi dotyczyły kompleksowej obsługi cateringowej konferencji na terenie Warszawy oraz innych miejscowości. Liczba gości konferencji wynosiła od 50 do 250 osób.

Wartość zrealizowanych usług wyniosła łącznie 18 767,16 zł brutto.

Usługi świadczone były przez Masters Catering na najwyższym poziomie —terminowo, z zachowaniem wszelkich norm jakości. Firma wykazała się także dużą elastycznością w zakresie dostosowania się do zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego już w trakcie realizacji usługi.

Kierownik Biura Projektu Informatyka+
Justyna Gołaszewska

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI

Referencje

PROTOKÓŁ PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Sporządzony dnia 18 października 2012 roku w Warszawie, w sprawie prawidłowego wykonania usługi cateringowej według poniższej specyfikacji: Wykonanie usługi cateringowej przez MASTERS CATERING Karol Konieczny nastąpiło Warszawie w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej, w dniach 16, 17 i 18 października 2012 r. podczas trzech jednodniowych szkoleń zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP

określenie przedmiotu zamówienia

Usługa została wykonana zgodnie z umową nr 189/2012 z dnia 2 października 2012 r. w ramach realizacji projektu nr POIG 05.02.00-00-004/10-00 „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skład Komisji Potwierdzającej prawidłowe wykonanie umowy:

  1. Adam Wiśniewski- DPI, Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności
  2. Joanna Nyga- DPI

Ustalenia Komisji dotyczące prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  1. praca została wykonana zgodnie z umową.
  2. w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności: brak

Inne wnioski Komisji: brak

Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad: brak

Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności
mgr Adam Wiśniewski

Referencje

List Referencyjny

Niniejszym potwierdzamy, że firma Masters Catering zrealizowała usługę cateringową podczas konferencji podsumowującej realizację projektu będącego elementem prowadzonej przez Lasy Państwowe kampanii społecznej „Świadomi zagrożenia”. Konferencja odbyła się 25 października 2012 r. w SGGW w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział około 100 uczestników.

Firma Masters Catering odpowiedzialna była za organizację i przeprowadzenie usługi cateringowej. Zamówienie zrealizowane zostało zgodnie z zawartą umową. Zarówno posiłki jak i obsługa zostały przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie, tym samym rekomendujemy firmę Masters Catering jako profesjonalnego wykonawcę tego typu zamówień.

ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO DS. EKONOMICZNYCH
mgr inż. Marcin Polak

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Referencje

List Rekomendacyjny

Departament Matki i Dziecka uprzejmie informuje, że firma Masters Catering Karol Konieczny z siedzibą przy ul. Pięciolinii 10 lok. 59 w Warszawie, świadczyła dla Ministerstwa Zdrowia usługę cateringową (90 osób) w trakcie konferencji szkoleniowej w dniu 17 października br. Współpraca przy organizacji jak i w dniu konferencji przebiegała sprawnie i jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni ze świadczonych usług. Uwzględniając powyższe, Departament Matki i Dziecka rekomenduje usługi firmy.

Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka
Dagmara Korbasińska

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa

Referencje

REFERENCJE

Firma Masters Catering Karol Konieczny z siedzibą przy ul. Pięciolinii 10 m 59,
02-784 Warszawa, zrealizowała w dniach 6 i 7 listopada br. zamówienie polegające
na świadczeniu usługi cateringowej podczas organizowanej przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska międzynarodowej konferencji pn.: „Ochrona dużych
drapieżników w aspekcie transgranicznym”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.
Usługa została wykonana z należytą starannością. Firma Masters Catering Karol
Konieczny przedstawiła atrakcyjną ofertę cenową a ponadto wykazała się
profesjonalnym poziomem usług.
Z przyjemnością polecamy firmę Masters Catering innym Zamawiającym.

DYREKTOR Departamentu Ochrony Przyrody
Anna Ronikier- Dolańska

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Referencje

REFERENCJE

Katedra Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki UW, ma przyjemność potwierdzić profesjonalizm i wysoką jakość usług świadczonych przez firmę Masters Catering.

Firma przygotowała catering na uroczystość 50-lecia Katedry Metod Matematycznych Fizyki w dniu 24 listopada 2012 r. Impreza była przewidziana na 70 osób i odbyła się w gmachu Wydziału Fizyki UW.

Jesteśmy bardzo zadowolenie zarówno z jakości serwowanych potraw, jak i profesjonalnej obsługi kelnerskiej.

Nasi goście chwalili nie tylko smak potraw, ale i sposób ich prezentacji, a na szczególne uznanie zasłużył rewelacyjny tort.

Z firmą Masters Catering mieliśmy okazję współpracować po raz pierwszy, ale liczymy na dalszą współpracę.

Kierownik Katedry
Katedra Metod Matematycznych Fizyki
dr hab. Jacek Jezierski , prof. UW

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI

Referencje

Potwierdzenie należytego wykonania umowy

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, niniejszym potwierdza, że Wykonawca Masters Catering Karol Konieczny ul. Pięciolinii 10 m 59, 02-784 Warszawa wykonał należycie w dniach 22-23.11.2012 r. umowę nr WEiTI/208/BZP/2012/1035, której przedmiotem była usługa cateringu w czasie warsztatów „Generic Integration Technologies for Photonics – Eastern European workshop for research institutes, SMEs and large companies.

Wartość umowy wyniosła 11 730,60 PLN brutto (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych 60/00PLN).

Liczba gości wynosiła 80 osób.

Wykonawca wykazał się profesjonalizmem i rzetelnością w trakcie realizacji umowy. Jakość świadczonych usług została oceniona wysoko, potrawy oceniono jako bardzo smaczne.

Z poważaniem

Dyrektor Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Prof dr hab. inż. Paweł Szczepański

Referencje

List Referencyjny

Biuro Podróży Business Travel Club 5p, z o. uprzejmie informuje, że firma Masters Catering Karol Konieczny świadczyła dla naszego biura usługi cateringowe w dniach 03.12.12 oraz 4.12.2012. W każdej z dat obsługiwanych było 170 osób. Realizacja usługi przebiegła zgodnie ze zleceniem ustaleniami- jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firma Masters Catering Karol Konieczny i planujemy korzystać z jej usług w przyszłości.

Anna Szymajda
Specjalista ds. Turystyki

Travel Club

Referencje

LIST REFERENCYJNY

Masters Catering jest godnym zaufania partnerem w zakresie przygotowania cateringu.

Dnia 14 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie zespołu Task Force, gdzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. były organizatorem przedsięwzięcia. Spółka zleciła firmie Masters Catering przygotowanie śniadania oraz lunchu dla ok. 50 osób. Wszystkie zlecone prace zostały wykonane na czas i na najwyższym poziomie. Firma proponuje szeroki wybór menu, a potrawy przygotowane są z najwyższą dbałością o szczegóły.

Dodatkowo przedstawiciele firmy Masters Catering służyli radą i pomocą w trakcie trwania przedsięwzięcia. Dodatkowo firma dała się poznać jako profesjonalny partner doskonale potrafiący dostosować się do potrzeb klienta.

Biorąc powyższe pod uwagę – polecamy firmę Masters Catering wszystkim zainteresowanym i sami mamy nadzieję kontynuować współpracę przy organizowaniu tego rodzaju przedsięwzięć.

DYREKTOR BIURA

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Referencje

Rekomendacja

Firma Masters Catering, której właścicielem jest p. Karol Konieczny, wielokrotnie współpracowała z Narodowym Centrum Kultury, m.in. podczas Gali Języka Ojczystego, która odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie dnia 20.02.2013 r. Masters Catering odznacza się wysoką jakością wykonywanych usług i potraw, miłą i profesjonalną obsługą, dbałością o estetyczny wygląd bufetu oraz pełnym zaangażowaniem przy realizacji zlecenia. Uwzględniając powyższe, Narodowe Centrum Kultury rekomenduje usługi gastronomiczne firmy Masters Catering. W uroczystości udział wzięło 450 osób.

Z poważaniem

Krzysztof Dudek
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

brak zdjęcia

REFERENCJE

W kwietniu 2013 roku Firma Masters Catering Karol Konieczny, wyłoniona na
podstawie konkursu ofert, zrealizowała dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
obsługę cateringową krajowych finałów Światowego Konkursu Technologicznego Imagine
Cup’2013. Organizatorem konkursu była firma Microsoft Polska, współorganizatorem
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. a patronat honorowy nad konkursem objęło
Ministerstwo Gospodarki.
Usługa firmy Masters Catering Karol Konieczny polegała na organizacji obsługi
cateringowej ( danie główne plus przerwy kawowe) ponad 300 gości w tym gości VIP
kilkunastu członków jury konkursu.
Pomimo niespodziewanych przesunięć w rozkładzie czasowym imprezy Firma Master
Catering Karol Konieczny dostosowała się błyskawicznie do nowej organizacji i
profesjonalnie zrealizowała zadania określone w umowie.
Firmę Masters Catering Karol Konieczny rekomendujemy jako skutecznego,
profesjonalnego realizatora usług cateringowych.

Prezes Zarządu
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp.z o.o.
Bożena Gargaś

Referencje

List referencyjny dla firmy Masters Catering Karol Konieczny

Firma  Masters  Catering   Karol   Konieczny   z   siedzibą   w   Warszawie   przy ul. Pięciolinii 10 m. 59, świadczyła usługi cateringowe podczas dwudniowego seminarium kończącego projekt ,,Inżynieria Internetu Przyszłości”.

W seminarium, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej w dniach 27 i 28 maja 2013 r. wzięto udział 479 zaproszonych gości.

Usługa została wykonana zgodnie z umową w sposób należyty, z dochowaniem staranności i terminowości, w sposób odpowiadający wysokiej randze wydarzenia.

Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

Referencje

Referencje

Firma Masters Catering Karol Konieczny przygotowywała catering dla studentów studiów podyplomowych – Coaching, Zarządzanie Zasobami

Ludzkimi oraz Zarządzanie Gospodarką Społeczną. Uslugi dotyczyły kompleksowej obsługi cateringowej, w której łącznie wzięły udział 4 572 osoby. Realizacja usługi przebiegła zgodnie z zaleceniami i ustaleniami. Jestesmy w pelni zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Masters

Catering Karol Konieczny i zamierzamy kontynuować współpracę .

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
dr Ewa Jeżewska- Krasnodębska

Referencje

Referencje

Masters catering S.C. z siedzibą w Warszawie, wielokrotnie sprawdziła się jako dostawca cateringu i organizator spotkań w naszej firmie.
W dniu 01.04.2015 Masters Catering zrealizował zamówienie kompleksowej organizacji spotkania Wielkanocnego dla ok. 100 uczestników w zakresie potraw zimnych, gorących oraz napoi z serwisem kelnerskim.
Potwierdzamy pełen profesjonalizm i świadczenie usług na właściwym poziomie.

Tadeusz Blecha
Dyrektor Oddziału

HOCHTIEF Polska

Referencje

Referencje

Urząd m. st. Warszawy-Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Włochy informuję, że firma Masters Catering s.c. z siedzibą w Warszawie, sprawdziła się jako dostawca cateringu l organizator spotkania w naszym Urzędzie w dniu 18.12. 2015. Masters Catering s.c. zrealizował zamówienie kompleksowej organizacji spotkania Wigilijnego dla 150 osób w zakresie potraw zimnych, gorących oraz napoi z serwisem kelnerskim.

Potwierdzamy pełen profesjonalizm i świadczenie usług na właściwym poczuciem. Firma ta jest godna polecenia i będziemy w przyszłości korzystali z jej serwisu.

Andrzej Nowicki

Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego dla Dzielnicy Włochy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Rozwój branży cateringowej to w dużej mierze wynik bogacącego się społeczeństwa oraz przyspieszenia tempa życia. Jeszcze 20 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, aby zlecić komuś przygotowanie przyjęcia wigilijnego bądź wielkanocnego. Dziś, kiedy częściej niż w domu przebywamy wśród naszych współpracowników, wolny czas wolimy przeznaczyć rodzinie i pasjom, niż na gotowanie. Nic w tym dziwnego, świat się zmienia, a wraz z nim zmieniają się nasze zwyczaje i tradycje. To, co pozostaje stałe, to miłość do smacznego i świeżego jedzenia. Ostatnie lata to również wzrost zainteresowania naszych Klientów zdrowymi propozycjami. Z doświadczenia wiemy, że to cecha, na którą zwraca się dziś uwagę.

Nie ulega wątpliwości, że nasi Klienci nas cenią za smak naszych potraw. Wynika on w dużej mierze z używanych przez kucharzy składników najwyższej jakości. Wszystkie warzywa i owoce, które wykorzystujemy do przygotowania potraw, pochodzą tylko i wyłącznie ze sprawdzonych plantacji, oraz są przechowywane w odpowiednich warunkach termicznych.

To samo dotyczy używanych przez naszych kucharzy produktów odzwierzęcych, czyli mięsa, ryb, jaj i mleka. Smak naszych potraw to również korzystanie ze sprawdzonych receptur. Duża część serwowanych przez Masters Catering dań to potrawy, które powstają w oparciu o tradycyjne przepisy kuchni polskiej. W naszym menu znaleźć również można propozycje dań wywodzących się z kuchni państw oddalonych od Polski o tysiące kilometrów, np. meksykańska tortilla, włoskie tiramisu.

W otrzymywanych od naszych Klientów referencjach, chwalony jest również sposób prezentacji naszych dań. Wierzymy w prawdziwość powiedzenia „najpierw jedzą oczy”.

Dla nas oznacza to, że atrakcyjnie wyglądające oraz elegancko podane danie będzie bardziej zachęcające niż ta sama potrawa w nieestetycznym wydaniu. Co więcej, staramy się, aby sposób prezentacji serwowanych potraw pasował do charakteru uroczystości. Prezentacja cateringu na chrzciny będzie diametralnie różniła się od tej zastosowanej w przypadku imienin babci, czy też bankietu firmowego. Tworzone przez nas kompozycje nie są przypadkowe.

Profesjonalizm i terminowość to kolejne ważne cechy, dzięki którym z roku na rok lista naszych stałych Klientów się wydłuża. Cenimy Państwa czas, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań tak szybko, jak jest to możliwe. Dodatkowo dbamy o każdy szczegół realizowanego zlecenia, ponieważ jesteśmy zdania, że to właśnie niuanse mogą zadecydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy